جادوی نوشتن برای رهایی از سردرگمی فکری

جادوی نوشتن برای رهایی از سردرگمی فکری

جادوی نوشتن با اراده محقق می شود

نمی دانم چه خاصیتی دارد این شروع به نوشتن.

درباره انتخاب موضوع برای نوشتن ، در ذهنت جستجو می کنی اما انگار مغزت خاموش شده و هیچ چیز به فکرت نمی رسد.

 کافی است اراده کنی. معجزه اتفاق می افتد.

سردرگمی رهایت کرده و فکرت را به جریان می اندازد.

چیزهایی از مغزت تراوش می کند که اگر مدتها فکر می کردی نمی توانستی بنویسی.

جادوی شروع کردن.

این موضوع به تمام معنا جادوست.

تعهد به نوشتن همیشگی ابزار این جادوی مهیج است.

کافی است که اراده کنی . از تو حرکت از خدا برکت.

باید دانست که همیشه کیفیت و کمیت را هم در نظر داشت.

برای من که آدمی هستم اهل زیاد فکر کردن، بدون دست به قلم بردن و نوشتن امکان پذیر نیست بتوانم افکارم را متمرکز کنم و دائم بنویسم.

می دانم فقط کافی است به عهدی که با خودم بسته ام وفادار بمانم.

به قول زهرا شریفی تمرکز خودمان رو روی نوشتن بگذاریم. بیشتر و بیشتر نوشتن نه‌فقط بهتر نوشتن.

نوشته آفریده خواهد شد.

همانند نقاشی که فقط در دست ، قلم دارد و رنگ و با شروع کار اثری خلق می کند.

صفحه نمایش ما هم اکنون بومی است که ترکیب رنگارنگ کلمات را نمایش می دهد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا