یکپارچگی شخصی برای تولید محتوا

یکپارچگی شخصی برای تولید محتوا و ارزیابی تولید کننده از خود از اهمیت بالایی برخوردار است.

همه ما باید در زندگی به انسجام برسیم.

انسجام زمانی شکل می گیرد که خروجی کار ما از لحاظ معیارها ، باور ها ، ایده آل ها و رفتارمان از همخوانی برخوردار باشند.

به عبارتی سازگاری رفتار با ارزش ها و ایده آل ها با اعمال.

یکپارچگی شخصی یعنی باید حرف با عمل یکی باشد.

انسجام یعنی همخوانی فکر با رفتار.

نتایج یک تحقیق نشان داده  بین احساس انسجام و عزت نفس و عملکرد شغلی  رابطه مثبت معناداری وجود دارد .

با افزایش میزان احساس انسجام و عز ت نفس، میزان عملکرد شغلی در افراد افزایش می یابد.

در زندگی افرادی را  می شناسیم که به آنها اطمینان داریم و بر عکس اشخاصی هستند که اطمینان ما را جلب نمی کنند.

اگر دلیل این را از خودمان سوال کنیم خواهیم دید دلیلش این است که آنها در دید ما چقدر همخوان هستند.

ما به آدمهای همخوان اعتماد می کنیم و به آدمهایی که تناقض رفتار با عمل دارند خیر.

وقتی اعمال ما با آنچه که فکر می کنیم درست است در تضاد باشد ابتدا آبرویمان پیش خودمان میرود.

نتیجه اش می شود اینکه کمتر برای خودمان ارزش قایل می شویم.

اگر این وضع ادامه پیدا کند تبدیل به عادتی خطرناک می شود و نتیجه اش می شود بی اعتمادی به خودمان.

برای تولید کننده محتوا نخست خودپذیری از اهمیت والایی برخوردار است.

مادامی که خودپذیر نباشیم دیگران ما را نخواهند پذیرفت.

تولید کننده محتوا هیچگاه نباید خلاف باورهایش دست به تولید محتوا بزند.

حتی اگر تولید آن محتوا برایش منفعت مادی خوبی داشته باشد اما به دلیل تعارض با باورهای شخصی عزت نفس را از بین می برد.

در دراز مدت باعث می شود ایمان تولید کننده به کار خودش از بین برود و در نهایت اعتماد دیگران.

در زندگی ما انسانها ، لحظه های پیش می آید که میان ارزشهای متضاد گیر می کنیم.

هیچگاه تضمینی برای انتخاب بهترین ها نیست اما رجوع به خودمان باعث می شود همواره انتخابی قابل اعتماد داشته باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا