بررسی میزان پیشرفت در جهت توسعه شخصی

 

بررسی میزان پیشرفت

بررسی میزان پیشرفت در جهت توسعه شخصی

آشنایی با نحوه سنجش عملکرد چراغ راهنمای توسعه شخصی است .

بررسی پیشرفت در جهت توسعه شخصی می بایست در نظر قرار گیرد .

آشنایی با نحوه سنجش عملکرد چراغ راهنمای توسعه شخصی است .

ساختن جداول مخصوص سنجش عملکرد را امتحان کرده اید؟

گاهی به این موضوع فکر می کنیم که به چه اندازه پیشرفت کرده ایم و تا رسیدن به مقصود چه مقدار فاصله را باید پیمود.

بررسی میزان پیشرفت در جهت توسعه شخصی برایمان بسیار اهمیت پیدا می کند .

متوجه خطاها و اهمال کاری یا نقاط مثبت خود می شویم و در صدد آن هستیم تا فقاط ضعف را برطرف و نقاط مثبت را تقویت کنیم.

آگاهی از نقاط ضعف و قوت چگونه باید صورت پذیرد؟ آیا صرف تفکر درباره آن می توان بر آن موضوعات احاطه داشت؟

به نظر می رسد ساختن جداول تعیین عملکرد با معیار هایی که برای خودمان تعریف کرده ایم می تواند برایمان راهگشا باشد.

اولین گام در جهت بررسی میزان پیشرفت ،ساختن جداول تعیین عملکرد  منحصر به فرد است .

هر کسی بهتر از دیگران می تواند با توجه به احوالات خویش وامکانات و شرایط موجود برای خود برنامه ریزی کند.

نکته مهم این است که هنگام درج گزارش یک فعالیت خاص با صداقت رفتار کنید.

اگر فعالیتی را ناقص انجام داده اید ، آن فعالیت را انجام نداده تلقی کنید.

به مرور متوجه خواهید شد آهنگ پیشرفت شما چگونه است و چگونه می توانید به آن شتاب ببخشید.

با تهیه گزارش عملکرد شخصی بوسیله ساختن جداول گزارش عملکرد و تعهد نسبت به درج فعالیت ها و پیگیری آنها می توانید بر نقاط ضعف خود آگاهی پیدا کنید و با انضباط رفتار می توانید بر موانع موجود در راه توسعه شخصی غلبه کنید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا